Gezintiyi Atla

FeTeMM Tanımı Yönergeleri

Azure Dev Tools for Teaching üyeliğine uygun olması için, bölümünüzün aşağıdaki alanlardan birine özel olarak odaklanmış olması gerekir.

Mühendislik

Tarım· Biyomedikal · Kimyasal · Sivil
Bilgisayar · Elektrik · Yangından koruma
Genetik Endüstriyel Mekanik Askeri
Madencilik Nükleer Yazılım

Sağlık bilimleri

Biyoloji mühendisliği · Dişçilik
Epidemiyoloji · Sağlık hizmetleri · Tıp
Hemşirelik Eczacılık Sosyal hizmet
Veterinerlik

Astronomi

Astrofizik · Kozmoloji
Galaktik astronomi · Gezegen jeolojisi
Gezegen bilimi · Yıldız astronomisi

Formal Bilim

Bilgisayar bilimi Mantık
Matematik İstatistik

Biyoloji

Anatomi · Astrobiyoloji · Biyokimya
Biyoloji mühendisliği · Biyofizik
Davranışsal sinirbilim · Biyoteknoloji
Botanik · Hücre biyolojisi · Kriyobiyoloji
Gelişim biyolojisi
Çevrebilim · Etnobiyoloji
Evrim biyolojisi (giriş)
Genetik (giriş)
Gerontoloji · İmmünoloji · Limnoloji
Deniz biyolojisi · Mikrobiyoloji
Moleküler biyoloji · Sinirbilim
Paleontoloji · Parazitoloji · Fizyoloji
Radyobiyoloji · Toprak biyolojisi
Teorik biyoloji · Toksikoloji · Zooloji

Kimya

Asit-baz reaksiyonu teorileri · Simya Analitik kimya ·
Uzay kimyası
Biyokimya · Kristalografi
Çevre kimyası · Gıda bilimi
Jeokimya · Yeşil kimya
İnorganik kimya · Malzeme bilimi
Moleküler fizik · Nükleer kimya
Organik kimya · Fotokimya
Fiziksel kimya · Radyokimya
Katı hal kimyası · Stereokimya
Supramoleküler kimya
Yüzey bilimi · Teorik kimya

Yer bilimleri

Atmosfer bilimleri · Ekoloji
Çevre bilimleri · Jeodezi
Jeoloji · Jeomorfoloji
Jeofizik · Buzulbilim · Hidroloji
Limnoloji · Mineraloji · Oşinografi
Paleoklimatoloji · Palinoloji
Fiziki coğrafya · Toprakbilim
Uzay bilimi

Fizik

Uygulamalı fizik · Atom fiziği İşlemsel fizik
Yoğun madde fiziği
Deneysel fizik Mekanik
Parçacık fiziği · Plazma fiziği
Kuantum mekaniği (giriş)
Katı mekaniği · Teorik fizik
Termodinak · Entropi
Genel görelilik · M-teorisi
Özel görelilik